TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Stopniowanie przymiotników


W j. niemieckim przymiotnik ulega stopniowaniu, podobnie jak w j. polskim posiada trzy stopnie:

• stopień równy – der Positiv
• stopień wyższy – der Komparativ
• stopień najwyższy – der Superlativ

Stopień wyższy
Stopień wyższy przymiotnika tworzymy poprzez dodanie do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -er (schnell - schneller). Przymiotniki jednosylabowe, posiadające samogłoski „a”, „o”, lub „u” otrzymują przegłos (kalt – kälter). Natomiast przymiotniki zakończone na „el” lub „er” tracą samogłoskę „e”przed przedrostkiem stopnia wyższego.

Stopień najwyższy
Stopień najwyższy przymiotnika spełniającego rolę orzecznika tworzymy w ten sposób, że dodajemy do przymiotnika końcówkę -sten lub -esten (jeżeli przymiotnik kończy sie na -ß, -t, -z, -d). Ponadto do rzeczowników jednosylabowych dochodzi przegłos, podobnie jak w stopniu wyższym. Ponadto przed formą stopnia najwyższego stawiamy słowo „am”(am schnellsten).
Natomiast jeśli chodzi o stopień najwyższy przymiotnika pełniącego funkcję przydawki, to dodajemy wówczas do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -st lub -est i odpowiednią końcówkę, jaką przyjmuje przymiotnik w deklinacji, np.: der dummste, die schnellste.

Porównania
Przy porównaniach przymiotników w stopniu równym używamy spójników:
• so ... wie, np.: Er ist so gut wie seine Mutter. (On jest tak dobry jak jego matka.)
• genauso ... wie (tak samo ... jak)
• ebenso ... wie (tak samo ... jak)
Przy porównaniach w stopniu wyższym używa sie spójnika „als”, np.:
Diese Blume ist größer als jene.
W stopniu najwyższym stosuje się przy porównaniach przyimka „von”, np.:
Sie ist von allen meinen Kolleginen die klügste (am klügsten).
UWAGA: w stopniu najwyższym stosuje się rodzajniki określone.

Przykłady stopniowania przymiotników

POSITIV

KOMPARATIV

SUPERLATIV

bez przegłosu

schnell

wenig

interessant

bequem

berühmt

neu

klein

schlecht

schneller

weniger

interessanter

bequemer

berühmter

neuer

kleiner

schlechter

der/die/das schnellste

der/die/das wenigste

der/die/das interessanteste

der/die/das bequemste

der/die/das berühmteste

der/die/das neueste

der/die/das kleinste

der/die/das schlechteste

z przegłosem

kurz

warm

stark

hoch

jung

kalt

dumm

lang

kürzer

wärmer

stärker

höher

jünger

kälter

dümmer

länger

der/die/das kürzeste

der/die/das wärmste

der/die/das stärkste

der/die/das höchste

der/die/das jüngste

der/die/das kälteste

der/die/das dümmste

der/die/das längste

stopniowanie nieregularne

gut

gern

viel

nahe

hoch

oft

bald

besser

lieber

mehr

näher

höher

öfter/häufiger

eher

der/die/das beste

der/die/das liebste

der/die/das meiste

der/die/das nächste

der/die/das höchste

der/die/das häufigste

der/die/das eheste

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl