TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Liczba mnoga rzeczowników w języku niemieckim


Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy zazwyczaj poprzez dodanie określonej końcówki.

Końcówki liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim:Końcówki liczby mnogiej rzeczowników dla rodzaju męskiego:


-e (możliwy także przegłos, np. o-ö, a-ä, u-ü), rzeczowniki zakończone na -s otrzymują końcówkę -se:
der Tisch - die Tische der Baum - die Bäume
der Tag - die Tage der Bus - die Busse
der Hahn - die Hähne der Anzug - die Anzüge

-er + przegłos:
der Irtum - die Irtümer
der Mann - die Männer

-(e)n, jeśli kończą się na "-e" lub są pochodzenia obcego z akcentowanym zakończeniem (generalnie dotyczy to rzeczowników oznaczających nazwy zawodów, osób rodzaju męskiego):
der Beamte - die Beamten der Student - die Studenten
der Junge - die Jungen der Architekt - die Architekten
der Knabe - die Knaben der Kollege - die Kollegen

• rzeczowniki zakończone na "-er", "-en", "-el" niektóre też z przegłosem nie otrzymują żadnej końcówki:
der Vater - die Väter
der Wagen - die Wagen
der Kessel - die Kessel
der Bruder - die Brüder
der Behälter - die Behälter


Końcówki liczby mnogiej rzeczowników dla rodzaju żeńskiego:


-(e)n i nie występuje przegłos:
die Tasse - die Tassen die Straße - die Straßen
die Frau - die Frauen die Stunde - die Stunden

Rzeczowniki zakończone na "-in" otrzymują końcówkę -nen.

die Lehrerin - die Lehrerinnen die Freundin - die Freundinnen

-e + przegłos:
die Gans - die Gänse die Hand - die Hände
die Kraft - die Kräfte die Wand - die Wände

brak końcówki + przegłos (tylko dwa rzeczowniki):
die Mutter - die Mütter
die Tochter - die Töchter


Końcówki liczby mnogiej rzeczowników dla rodzaju nijakiego:


-er + przegłos:
das Haus - die Häuser das Buch - die Bücher
das Land - die Länder das Volk - die Völker

-e (brak przegłosu):
das Jahr - die Jahre das Heft - die Hefte
das Kamel - die Kamele das Wort - die Worte

-(e)n:
das Auge - die Augen das Ende - die Enden
das Bett - die Betten das Verb - die Verben

• brak końcówki przy rzeczownikach zakończonych na "-er", "-en", "-el", "-chen", "-lein" lub mających końcówkę "-e" i przedrostek "ge-":
das Wappen - die Wappen das Lager - die Lager
das Gebäude - die Gebäude das Zeichen - die Zeichen


Szczególne przypadki liczby mnogiej rzeczowników w języku niemieckim:


- Rzeczowniki pochodzenia obcego otrzymują zazwyczaj w liczbie mnogiej końcówkę -s:
das Auto - die Autos, die Kamera - die Kameras.

- Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na "-ismus" przyjmują w liczbie mnogiej końcówkę -ismen:
der Organismus - die Organismen.

- Rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na "-um" oraz niektóre rzeczowniki pochodzenia greckiego zakończone na "-a" otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę -en:
das Album - die Alben, das Thema - die Themen.

- Niektóre rzeczowniki pochodzenia obcego mają końcówkę -ien:
das Material - die Materialien, das Stadion - die Stadien, das Mineral - die Mineralien.

- Rzeczowniki krótkie lub skróty mają końcówkę -s:
der Krimi - die Krimis, die Mutti - die Muttis, die Opa - die Opas, der BMW - die BMWs.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl