TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Czasowniki regularne - Regelmäßige Werben


Większość czasowników niemieckich to czasowniki regularne. Wystarczy jedynie od bezokolicznika odjąć końcówkę -en, a następnie dodać odpowiednią końcówkę osobową do pozostałego tematu.

Nie zapomnijmy jednak używać zaimka osobowego! (ja robię, ty idziesz) - w języku niemieckim jest on konieczny.


Wzór odmiany regularnej z wyodrębnionymi końcówkami osobowymi:


gehen - iść

ich gehe -e
du gehst -st
er / sie / es geht -t
wir gehen -en
ihr geht -t
sie / Sie gehen -en


fragen (pytać)
Ich frage nach dem Weg. (Ja pytam o drogę.)

lernen (uczyć się)
Du lernst Deutsch fleißig. (Pilnie uczysz się niemieckiego.)

liegen (leżeć)
Er liegt auf dem Sofa. (On leży na kanapie.)

kommen (przybywać, pochodzić)
Wir kommen aus Polen. (Pochodzimy z Polski.)

wohnen (mieszkać)
Ihr wohnt in Warschau. (Wy mieszkacie w Warszawie.)

sagen (mówić)
Ihr sagt die Wahrheit. (Wy mówicie prawdę.)

spielen (grać)
Spielst du mit uns? (Grasz z nami?)

üben (ćwiczyć)
Sie üben jeden Tag Klavier. (Oni ćwiczą każdego dnia grę na pianinie.)

machen (robić)
Machen Sie morgen einen Ausflug? (Jedzie Pani jutro na wycieczkę?)

trinken (pić)
Was trinkst du? (Czego się napijesz?)

kaufen (kupować)
Ich kaufe ein Auto. (Ja kupuję samochód.)


Czasowniki, których temat kończy się grupą spółgłosek lub spółgłoskami -d, -t, -m, -n, otrzymują w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej i 2 osobie liczby mnogiej końcówkę rozszerzoną o samogłoskę -e.


antworten - odpowiadać

ich antworte -e
du antwortest -est
er / sie / es antwortet -et

wir antworten -en
ihr antwortet -et
sie / Sie antworten -en

arbeiten (pracować)
Mein Vater arbeitet bei einer Autofirma. (Mój tata pracuje w firmie samochodowej.)

zeichnen (rysować)
Du zeichnest ein schönes Bild. (Rysujesz ładny obrazek.)

öffnen (otwierać)
Er öffnet eine Dose. (On otwiera puszkę.)

bilden (tworzyć, budować)
Ihr bildet jetzt Sätze aus Wörtern. (Budujecie teraz zdania z wyrazów.)


Czasowniki zakończone na -eln (np. sammeln - zbierać, kolekcjonować) - tracą w 1.osobie liczby pojedynczej w temacie -e:

ich sammle
du sammelst
er / sie / es sammelt

wir sammeln
ihr sammelt
sie / Sie sammeln

Ich sammle Telefonkarten und Poster. (Zbieram karty telefoniczne i plakaty.)


Czasownik z tematem zakończonym na - ß; - tz; otrzymuje w 2. osobie liczby pojedynczej końcówkę - t:

ich heiße
du heißt
er / sie / es heißt

wir heißen
ihr heißt
sie / Sie heißen

heißen (nazywać się)
Wie heißt du? (Jak się nazywasz?)

schließen (zamykać)
Du schließt die Tür. (Zamykasz drzwi.)

sitzen (siedzieć)
Du sitzt auf dem Sofa. (Siedzisz na kanapie.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl