TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Tryb rozkazujący w języku niemieckim


Tryb rozkazujący - Der ImperativZa pomocą trybu rozkazującego wyrażamy prośbę, rozkaz lub polecenie. Formy trybu rozkazującego tworzymy w następujących osobach:

• druga osoba liczby pojedynczej „du”:Formę tą tworzymy odejmując końcówkę osobową „st” i zaimek osobowy „du”.

Du hilfst mir. (Pomagasz mi.)
-->
Hilf mir! (Pomóż mi!)

Du kommst oft zu mir. (Przychodzisz często do mnie.)
-->
Komm oft zu mir! (Przychodź często do mnie!)

Czasowniki, których temat kończy się na „-t”, „-d”, „-ig” oraz grupy spółgłoskowe, których ostatnią spółgłoską jest „-m”, „-n”, otrzymują w tej formie trybu rozkazującego samogłoskę „-e”.

Du öffnest die Tür. (Otwierasz drzwi.)
-->
Öffne die Tür! (Otwórz drzwi!)

Du wartest im Stadtzentrum! (Czekasz w centrum miasta!)
-->
Warte im Stadtzentrum! (Czekaj w centrum miasta!)

• druga osoba liczby mnogiej „ihr”:Formę tą tworzymy odejmując zaimek osobowy „ihr”.

Ihr helft mir. (Pomagacie mi.)
-->
Helft mir! (Pomóżcie mi!)

Ihr kommt oft zu uns. (Przychodzicie często do nas.)
-->
Kommt oft zu uns! (Przychodźcie często do nas!)

• trzecia osoba liczby mnogiej „Sie” - forma grzecznościowa - Pan/Pani/ PaństwoFormę tą tworzymy zamieniając miejscami zaimek osobowy „Si” i formę czasownika:

Sie helfen mir. (Pani/Pan mi pomaga. / Państwo mi pomagają.)
-->
Helfen Sie mir! (Niech Pani/Pan mi pomogą! / Niech Państwo mi pomogą!)

Sie kommen am Abend zu uns. (Pani/Pan/Państwo przychodzą do nas wieczorem.)
-->
Kommen Sie am Abend zu uns! (Niech Państwo przyjdą do nas wieczorem!)

Infinitiv du ihr Sie
legen
(kłaść)
Leg(e)!
(Połóż!)
Legt!
(Połóżcie!)
Legen Sie!
(Niech Państwo położą!)
arbeiten
(pracować)
Arbeite!
(Pracuj!)
Arbeitet!
(pracujcie!)
Arbeiten Sie!
(Niech Państwo pracują!)
fahren
(jechać)
Fahr(e)!
(Jeźdź!)
Fahrt!
(jeździjcie!)
Fahren Sie!
(Niech Państwo jadą!)
sprechen
(mówić)
Sprich!
(mów!)
Sprecht!
(mówcie!)
Sprechen Sie!
(Niech Państwo mówią!)
essen
(jeść)
Iss!
(Jedz!)
Esst!
(Jedzcie!)
Essen Sie!
(Niech Państwo jedzą!)
nehmen
(brać)
Nimm!
(Bierz!)*
Nehmt!
(Bierzcie!)
Nehmen Sie!
(Niech Państwo biorą!)

*Stąd też znane cukierki „Nimm 2” - w dokładnym tłumaczeniu - „Bierz 2”!

Czasownik „sein” i „haben” tworzą tryb rozkazujący nieregularnie.Infinitiv du ihr Sie
sein Sei! (Bądź!) Seid! (Bądźcie!) Seien Sie! (Niech Państwo będą!)
haben Hab(e)! (Miej!) Habt! (Miejcie!) Haben Sie! (Niech Państwo mają!)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl