TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Zaimek dzierżawczy w języku niemieckim

Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zaimek dzierżawczy - Das PossessivpronomenKażda osoba posiada w języku niemieckim odrębny zaimek dzierżawczy.

Zaimki dzierżawcze spełniają rolę przydawki i określają do kogo dana rzecz lub osoba należą. Zaimek dzierżawczy występuje przed rzeczownikiem i nie używa się wtedy rodzajnika. Zaimki dzierżawcze są odmiennymi częściami mowy.

Odmieniając formę "euer" należy pamiętać, że dodając końcówkę, zaimek ten odrzuca literę "e", np.: powiemy "eurer", "eurem" itd.

Zaimki dzierżawcze mogą również stać na końcu zdania w roli orzecznika, przyjmują wówczas końcówki rodzajowe, np.:

Ist das dein Hund? - Ja, er ist meiner.
(To jest twój pies? Tak, on jest mój.)

Ist das ihr Auto? - Nein, es ist mein(e)s
(To jest jej samochód. Nie, on jest mój.)

Ist das deine Tasche? - Ja, sie ist meine.
(To jest twoja teczka? Tak, ona jest moja.)

Zaimki dzierżawcze odmieniamy w liczbie pojedynczej jak rodzajnik nieokreślony, w liczbie mnogiej zaś jak rodzajnik określony.

Forma zaimka dzierżawczego zależy od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika.Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego oraz przed wszystkimi rzeczownikami liczby mnogiej zaimek dzierżawczy przyjmuje w mianowniku (pierwszy przypadek) końcówkę „-e”.
Jeżeli przed rzeczownikiem występuje zaimek dzierżawczy, to opuszcza się rodzajnik.

  NOMINATIV - MIANOWNIK
  RODZAJ

MĘSKI I NIJAKI
RODZAJ ŻEŃSKI

LICZBA MNOGA
ich mein meine
du dein deine
er sein seine
sie ihr ihre
es sein seine
wir unser unsere
ihr euer eure
sie ihr ihre
Sie Ihr Ihre

Unsere Lehrerin heißt Jola.
(Nasza nauczycielka nazywa się Jola.) (die Lehrerin - nauczycielka)

Ist das euer Vater?
(To jest wasz tata?) (der Vater - ojciec)

Das ist mein Buch.
(To jest moja książka.) (das Buch - książka)

Das ist ihre Puppe.
(To jest wasza lalka.) (die Puppe - lalka)

Dein Computer ist kaputt.
(Twój komputer jest popsuty.) (der Computer - komputer)

Meine Eltern trainieren Sport.
(Moi rodzice trenują sport.) (die Eltern - rodzice)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl