TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Zaimek osobowy w języku niemieckim

Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Zaimek osobowy - Das Pronomenliczba pojedyncza
ich - ja
du - ty
er - on
sie - ona
es - ono

liczba mnoga
wir - my
ihr - wy
sie - oni
Sie - Pan, Pani, Państwo (forma grzecznościowa)

Odmiana zaimka osobowego w języku niemieckim


  liczba pojedyncza liczba mnoga
Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie
Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner unser euer ihrer Ihrer
Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Zaimek jest to część mowy, która zastępuje rzeczownik, przymiotnik oraz liczebnik. Rozróżniamy między innymi zaimki: osobowy, nieosobowy, dzierżawczy, zwrotny, wskazujący, pytający. Dzięki zaimkom nie trzeba wielokrotnie powtarzać jednego rzeczownika, lecz można zastąpić go odpowiednim zaimkiem.

Zaimki osobowe w języku niemieckim z reguły odpowiadają zaimkom osobowym w języku polskim. Wyjątek stanowi zaimek sie - (3 os. l. m.), który oznacza zarówno „oni” jak i „one”.
Również w trzeciej osobie liczby mnogiej występuje zaimek „Sie”, piszemy go zawsze dużą literą, gdyż oznacza formę grzecznościową, niezależnie od tego, na którym miejscu znajduje się w zdaniu.

Inaczej niż w polskim w niemieckim forma osobowa czasownika musi być zawsze użyta z zaimkiem osobowym, np.
Po polsku powiemy: Czytam książkę.
Po niemiecku zaś musimy powiedzieć: Ich lese das Buch.

Stosowanie form osobowych


Formy „du” i „ihr” stosowane są w kontaktach nieformalnych, np. między dziećmi, krewnymi i osobami zaprzyjaźnionymi zaś forma grzecznościowa „Sie” stosowana jest w kontaktach formalnych, przede wszystkim w stosunku do osób dorosłych, starszych, które szanujemy, z którymi nie jesteśmy „na ty” lub których nie znamy. Może się odnosić do jednej lub kilku osób.

Formę grzecznościową piszemy zawsze dużą literą!

Warto wiedzieć, iż formy: du, dich, ihr, euch itp. piszemy małą literą. Tylko w kontaktach listownych możemy zapisać je dużą literą.
Jeżeli dopełnienia rzeczownikowe w celowniku i bierniku chcemy zastąpić zaimkami osobowymi, wówczas dopełnienie zaimkowe w bierniku występuje zawsze przed dopełnieniem w celowniku. Jeśli zastąpimy tylko jedno z dopełnień rzeczownikowych zaimkiem, to on stoi przed drugim dopełnieniem rzeczownikowym nie zależnie od przypadku, np.:

Er holt sie ihm. (On przynosi ją jej.)
Er holt sie seinem Vater. (On przynosi ją swojemu tacie.)
Er holt ihm die Zigaretten. (On przynosi jemu papierosy.)

Ich wasche mich. - Myję się.
Wir treffen uns. - Spotykamy się.
Sag mir bitte. - Powiedz mi proszę.
Was machst du? - Co robisz?
Ich liebe dich! - Kocham Cię!
Ich putze mir meine Zähne. - Myję sobie zęby.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl