TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Strona bierna czasownika określająca stan - Zustandspassiv


Stosowanie strony biernej


Strona bierna używana jest w języku niemieckim niezwykle często. Strona bierna czasownika określająca stan - tzw. Zustandspassiv - odnosi się do stanu, do rezultatu pewnego działania. Używana jest ona jedynie w dwóch czasach: Präsens (Ich bin verliebt.) i Imperfekt (Ich war verliebt.).

Tworzenie strony biernej określającej stan:


Strona bierna czasownika określająca stan składa się z:


- czasownika posiłkowego sein (być) - odmienianego przez osoby i czasy

- oraz czasownika w formie imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt)

Różnica pomiędzy stroną bierną Vorgangspassiv a Zustandspassiv:


Różnica między stroną bierną Vorgangspassiv a Zustandspassiv w języku niemieckim jest łatwa do zauważenia na poniższym przykładzie:

Zustandspassiv: Das Geschäft ist bis 6 Uhr geschlossen. (Sklep jest zamknięty do 6.)
Vorgangspassiv: Das Geschäft wird um 22 Uhr geschlossen. (Sklep jest zamykany o 22.)

W przypadku Zustandspassiv na drugim miejscu w zdaniu znajduje się czasownik posiłkowy sein, zaś w przypadku Vorgagngspassiv czasownik werden. Ten pierwszy odnosi się do stanu rzeczy, tego, co zostało już dokonane, natomiast Vorgagngspassiv tyczy się, tego co aktualnie jest robione i informuje nas o procesie, przebiegu jakiejś sytuacji.
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl