TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Skróty niemieckiePoniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych oraz najczęściej stosowanych skrótów w języku niemieckim wraz z ich tłumaczeniami. Skróty niemieckie przedstawiłem w formie listy alfabetycznej, aby łatwo je odnajdywać.

Wskazówka -> W listach formalnych z reguły nie powinno stosować się skrótów.


Skróty niemieckie na A


Adr. - Adresse (adres)
allg. - allgemein (ogólny, powszechny, powszechnie)
Aufl. - Auflage (nakład)
Abk. - Abkürzung (skrót)
Abf. - Abfahrt (odjazd)
Abs. - Absatz / Absender (nadawca)
Art. - Artikel (artykuł)
Abb. - Abbildung (ilustracja, rycina)

Skróty niemieckie na B


b. - bei (pod, koło, przy)
Bw - Bundeswehr (Bundeswehra - armia niemiecka)
Bem. - Bemerkung (przypis, uwaga)
bes. - besonders (szczególnie)
Bhf. - Bahnhof (dworzec kolejowy)
Betr. - Betreff (dotyczy - w oficjalnych pismach urzędowych)
BH - Büstenhalter (biustonosz)
BLZ - Bankleitzahl (kod, numer banku)
Best.-Nr. - Bestellnummer (numer zamówienia)
BRD - Bundesrepublik Deutschland (Republika Federalna Niemiec)
beil. - beiliegend ( w załączeniu)
bzw. - beziehungsweise (względnie)

Skróty niemieckie na C


ca. - circa (około)
CD - Compact Disk (dysk kompaktowy)

Skróty niemieckie na D


Dtschld. - Deutschland (Niemcy)
Dr. - Doktor (doktor)
d. i. - das ist ( to jest)
d. J. - dieses Jahres (tego, bieżącego roku)
D - Deutschland / Durchgangszug (Niemcy, pociąg pospieszny)
dgl. - dergleichen / desgleichen (temu podobne)
Dipl. - Diplom... (Diplomingenieur) - dyplomowany (inżynier dyplomowany)
DM - Deutsche Mark (marka niemiecka)
dpa - Deutsche Presseagentur (Niemiecka Agencja Prasowa)
DRK - Deutsches Rotes Kreuz (Niemiecki Czerwony Krzyż)
dt(sch). - deutsch (niemiecki)
d. Ä. - der Ältere (Senior) - starszy, senior
d. h. - das heißt (to znaczy)

Skróty niemieckie na E


eig. / eigtl. - eigentlich (właściwie)
einschl. - einschließlich (włącznie, łącznie z czymś)
entspr. - entsprechend (odpowiedni, -o)
Erl. - Erläuterung (objaśnienie, przypis)
EU - Europäische Union (Unia Europejska)
evtl. - eventuell (ewentualnie)
Ew. - Einwohner (mieszkaniec, mieszkańcy)

Skróty niemieckie na F


FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung (nazwa gazety codziennej)
FC - Fußballclub (klub piłkarski)
fr. - frei (wolny, -a)
Frl. - Fräulein (panna)

Skróty niemieckie na G


geb. - geboren / geborene (urodzony / z domu - o mężatkach)
gegr. - gegründet (założony)
Ges. - Gesellschaft (spółka, towarzystwo, społeczeństwo)
gesch. - geschieden (rozwiedziony, -a)
gest. - gestorben (zmarły)
GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością)

Skróty niemieckie na H


Hbf. - Hauptbahnhof (dworzec główny)
hpts. - hauptsächlich (zasadniczo, głównie)
Hptst. - Hauptstadt (stolica)
Hrsg. - Herausgeber (wydawca)

Skróty niemieckie na I


Ing. - Ingenieur (inżynier)
Inh. - Inhaber (właściciel)
IQ - Intelligenzquotient (współczynnik inteligencji)
IRK - Internationales Rotes Kreuz (Międzynarodowy Czerwony Krzyż)

Skróty niemieckie na K


Kfm. - Kaufmann (kupiec)
Kl. - Klasse (klasa)
Kto. - Konto (konto)

Skróty niemieckie na L


led. / ldg. - ledig (stanu wolnego, nieżonaty, niezamężna)
LG - Landgericht (Sąd Krajowy, tak jak u nas wojewódzki)
LKW - Lastkraftwagen (samochód ciężarowy)

Skróty niemieckie na M


mdl. - mündlich (ustny, -ie)
Mill. / Mio. - Million(en) - milion, miliony, milionów
DM – Deutsche Mark (DDR) - marka (NRD)
möbl. - möbliert (umeblowany)
Mrd. - Milliarde (miliard)
MwSt. - Mehrwertsteuer (podatek od wartości dodanej, VAT)

Skróty niemieckie na N


n. Chr. - nach Christus (po Chrystusie)
Nr. - Nummer (numer)

Skróty niemieckie na O


o. / od. - oder (lub, albo)
offiz. - offiziell (oficjalny, oficjalnie)
OHG - offene Handelsgesellschaft (spółka jawna)

Skróty niemieckie na P


Pfd. - Pfund (funt)
Pf - Pfennig (fenig)
PKW - Personenkraftwagen (samochód osobowy)
Pl. - Platz (miejsce, plac)
PLZ - Postleitzahl (kod pocztowy)
priv. - privat (prywatny)
PS - Pferdestärke / Postskriptum (prawie to samo co nasz koń mechaniczny / PS)

Skróty niemieckie na Q


qm - Quadratmeter (metr kwadratowy)

Skróty niemieckie na S


s. u. - siehe unten (patrz, zobacz poniżej)
S-Bahn - Schnellbahn / Stadtbahn (szybka kolej podmiejska)
SC - Sportclub (klub sportowy)
sfr - Schweizer Franken (frank szwajcarski)
sog. - sogenannt (tak zwany)
SS - Sommersemester / Schutzstaffeln (semestr letni, sztafety ochronne - SS)
St. - Stück (sztuka)
Std. - Stunde (godzina, lekcja)
stdl. - stündlich (na godzinę)
Str. - Straße (ulica)

Skróty niemieckie na T


Tel. - Telefon (telefon)
tägl. - täglich (dziennie)
Tsd. - Tausend (tysiąc)

Skróty niemieckie na U


u. - und (i)
u. ä. - und ähnliche (i podobni, -e, i tym podobne)
ü. d. M. - über dem Meeresspiegel (poniżej poziomu morza, pod poziomem morza)
u. d. M. - unter dem Meeresspiegel (ponad poziomem morza, nad poziom morza)
u.a. - und andere / unter anderen (i inni, inne / między innymi)
u.dgl. (m.) - und dergleichen (mehr) - i wiele innych tego rodzaju, i tym podobne)
u. zw. - und zwar (wprawdzie)
u. v. a. (m.) - und viel(es) andere (mehr) - i wiele innych
u. Z. - unserer Zeitrechnung (naszej ery)
U/min - Umdrehungen je Minute (obrotów na minutę)
Uni - Universität (uniwersytet)
usw. - und so weiter (i tak dalej, itd.)

Skróty niemieckie na V


v. J. - vorigen Jahres (ubiegłego roku)
v. Chr. - vor Christus (przed Chrystusem)
v. M. - vorigen Monats (ubiegłego miesiąca)
v. - von (od)
vorm. - vormittags (przed południem)
Verf. - Verfasser (autor, twórca)
verh. - verheiratet (zamężna, żonaty)
vgl. - vergleiche (porównaj)
VW - Volkswagen (marka samochodu, dosł. "samochód ludowy")
Vors. - Vorsitzender (przewodniczący)

Skróty niemieckie na W


WM - Weltmeisterschaft (mistrzostwo świata)
WS - Wintersemester (semestr zimowy)

Skróty niemieckie na Z


z. B. - zum Beispiel (np. - na przykład)
zw. - zwischen (między)
z. T. - zum Teil (częściowo)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl