TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Odmiana rzeczownika w języku niemieckim przez liczby i przypadki


W języku niemieckim występują tylko cztery przypadki:


Nominativ - odpowiednik polskiego mianownika,
Genitiv - odpowiednik polskiego dopełniacza,
Dativ - odpowiednik polskiego celownika,
Akkusativ - odpowiednik polskiego biernika.

Odmianie podlega głównie rodzajnik, rzeczownik uzyskuje w niektórych przypadkach również określone końcówki:

-"s" lub "es" dla rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w drugim przypadku liczby pojedynczej (Genitiv), np.: der Garten - des Gartens

-"n" dla rzeczowników podlegających odmianie w 3 przypadku (Dativ) liczby mnogiej, np.: die Töchter - den Töchtern, die Jahre - den Jahren

Deklinacja (odmiana) rzeczownika w języku niemieckim w liczbie pojedynczej:


Przypadek Pytajnik Przykład
NOMINATIV (mianownik) wer? was?
(kto? co?)
der Junge   der Mann   die Frau   das Kind
GENITIV (dopełniacz) wessen?
(czyj, -a, -e?)
des Jungen   des Mannes   der Frau   des Kindes
DATIV (celownik) wem? wann? wo?
komu? kiedy? gdzie?
dem Jungen   dem Mann   der Frau   dem Kind
AKKUSATIV (biernik) wen? was? wohin?
kogo? co? dokąd?
den Jungen   den Mann   die Frau   das Kind

* "der Junge" jest rzeczownikiem deklinacji słabej, w której w określonych przypadkach dochodzi końcówka -(e)n.

Inne rzeczowniki rodzaju męskiego odmieniające się według tego wzoru to:
der Student, der Pole, der Grieche, der Kollege, der Neffe, der Hase, der Herr, der Mensch, der Nachbar, der Bauer, der Prinz.


Tak odmieniać się będą również rzeczowniki pochodzenia obcego z końcówką "-ent", "-ant", "-at", "-ist":
der Dozent, der Produzent, der Patient, der Tourist, der Polizist, der Journalist.

Deklinacja (odmiana) rzeczownika w języku niemieckim w liczbie mnogiej:


Przypadek Pytajnik Przykład
NOMINATIV (mianownik) wer? was?
(kto? co?)
die Jungen   die Männer   die Frauen   die Kinder
GENITIV (dopełniacz) wessen?
(czyj, -a, -e?)
der Jungen   der Männer   der Frauen   der Kinder
DATIV (celownik) wem? wann? wo?
komu? kiedy? gdzie?
den Jungen   den Männern   den Frauen   den Kindern
AKKUSATIV (biernik) wen? was? wohin?
kogo? co? dokąd?
die Jungen   die Männer   die Frauen   die Kinder
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl