TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Nauka o zdaniu


Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym


Czasownik stoi w zdaniu oznajmującym zawsze na „drugim miejscu”, bez względu na to jaka część zdania go poprzedza, i jaka stoi po nim.

Jest to jeden z największych problemów Polaków uczących się języka niemieckiego, a jego przyczyną jest fakt, iż w języku polskim czasownik nie ma stałego miejsca.

Jeśli podmiot występuje przed orzeczeniem (czasownikiem) mamy wtedy do czynienia z szykiem prostym.

Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater. (Idziemy dzisiaj o 8 do teatru.)

Jeśli zaś podmiot występuje po orzeczeniu mówimy wtedy o szyku przestawnym. W szyku przestawnym na pierwszym miejscu stawiamy tą część zdania, którą chcemy szczególnie podkreślić, zaakcentować.

Heute gehen wir um 8 Uhr ins Theater. (Dzisiaj o 8 idziemy do teatru.)


Zwróć uwagę na to, że w obu tych zdaniach czasownik występuje na drugim miejscu!

Wir gehen heute um 8 Uhr ins Theater.
Heute gehen wir um 8 Uhr ins Theater.
Ins Theater gehen wir heute um 8 Uhr.

Zasada ta (czasownik na drugim miejscu) odnosi się również do pozostałych czasów.

Wir gingen heute um 8 Uhr ins Theater. (Poszliśmy dzisiaj do teatru.)
Wir sind heute um 8 Uhr ins Theater gegangen. (Poszliśmy dzisiaj do teatru.)
Wir werden heute um 8 Uhr ins Theater gehen. (Idziemy dzisiaj do teatru.)

Przykłady zdań o szyku prostym:


Ich gehe ins Kino. (Idę do kina.)
Wir lernen Deutsch. (Uczymy się niemieckiego.)
Sie machen das Fenster auf. (Oni otwierają okno.)
Er kauft das Auto. (On kupuje samochód.)
Sie ist klug. (Ona jest mądra.)
Ich mag Äpfel. (Lubię jabłka.)
Das Buch ist dick. (Książka jest gruba.)

Przykłady zdań o szyku przestawnym:


Morgen gehen wir zur Schule. (Rano idziemy do szkoły.)
Jeden Tag esse ich Obst. (Każdego dani jem owoce.)
Heute lese ich nur ein Buch. (Dzisiaj poczytam tylko książkę.)
Gestern waren Sie noch im Urlaub. (Wczoraj był Pan jeszcze na urlopie.)
Das Auto kauft er nicht. (On nie kupuje samochodu.)
Am Anfang möchte ich sagen… (Na początku chcę powiedzieć...)
Das machte ich nicht. (To nie ja zrobiłem.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl