TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Imiesłowy - Die Partizipien


W języku niemieckim wyróżniamy dwa imiesłowy:


a) imiesłów czasu teraźniejszego - Partizip Präsens


Ten imiesłów tworzymy przez dodanie do czasownika końcówki -d

np. lesen + d = lesend (czytając)
schreiben + d = schreibend (pisząc)


Imiesłów czasu teraźniejszego odpowiada polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu czynnemu (końcówki -ący, -ąca; np. czytający, gotująca) oraz współczesnemu (-ąc; np. przychodząc, pisząc).

Pełni w zdaniu funkcję:
- okolicznika - Das Mädchen lernt Grammatik wiederholend.
(Dziewczyna uczy się gramatyki powtarzając)

- przydawki - die sitzenden Gäste (siedzący goście)
W tej funkcji imiesłów odmienia się jak przymiotnik.

Czasowniki zwrotne zachowują zaimek zwrotny. Występuje on przed imiesłowem.
das sich freuende Kind (cieszące się dziecko)


Imiesłów czasu teraźniejszego w połączeniu z występującym przed nim wyrazem zu, oznacza czynność, którą należy wykonać:

np. das zu lesende Märchen = das Märchen, das zu lesen ist = das Märchen, das gelesen werben soll/muss (bajka, która powinna być przeczytana)

b) imiesłów czasu przeszłego - Partizip Perfekt


(patrz na zasady tworzenia czasu Perfekt)

Czasowniki regularne tworzą imiesłów przez dodanie do tematu czasownika przedrostka ge-
i końcówki -t.

malen (malować) - mal-en - ge+malt = gemalt

W przypadku czasowników nieregularnych form imiesłowów czasu przeszłego należy uczyć się na pamięć.

Imiesłów czasu przeszłego odpowiada polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu biernemu (np. produziert - wyprodukowany) i imiesłowowi przysłówkowemu uprzedniemu (np. gemacht - zrobiwszy)

Jest w zdaniu częścią składową:

- czasu przeszłego Perfekt
Er ist nach Rom geflogen. (On poleciał do Rzymu.)

- czasu zaprzeszłego Plusquamperfekt
Er war nach Rom geflogen. (On poleciał do Rzymu.)

- czasu przyszłego Futur II
Er wird das Buch ausgeliehen haben. (On wypożyczy tę książkę.)

- strony biernej -Vorganspassiv
Der Artikel soll gelesen werden. (Artykuł powinien być przeczytany.)

- strony biernej czasownika określającego stan - Zustandspassiv
Der Aufsatz ist gut geschrieben. (Wypracowanie jest dobrze napisane.)


Imiesłów czasu przeszłego może pełnić w zdaniu funkcję przydawki:
der geschriebene Brief (napisany list), die gekauften Blummen (kupione kwiaty)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl