TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Czasowniki modalne - Modalverben


W języku niemieckim wyróżniamy sześć czasowników modalnych. Są one inaczej zwane czasownikami posiłkowymi trybu określającymi sposób realizacji wyrażanych przez nie czynności (tzw. Modus) - stąd też nazwa Modalverben.

Wyróżniamy:

können (móc, umieć, potrafić)
wollen (chcieć)
müssen (musieć, mieć obowiązek)
sollen (mieć powinność, obowiązek)
dürfen (mieć pozwolenie)
mögen (lubić) - forma przypuszczająca tego czasownika „ich möchte” wyraża życzenie, pragnienie

Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim wypadku podlega odmianie przez osoby, a bezokolicznik stoi nieodmieniony na końcu zdania.

Ich will in die Disco gehen. (Chcę iść na dyskotekę.)
Ihr sollt für den Test lernen. (Powinniście uczyć się do testu.)
Können Sie mir helfen? (Czy może Pan/ Pani mi pomóc?)

Odmianę czasowników modalnych należy zapamiętać, gdyż jest ona nieregularna.
(Jedynym ułatwieniem jest fakt, że 1 i 3 osoba liczby pojedynczej jest taka sama.)

Czas teraźniejszy (Präsens) - odmiana


können
(umieć)
wollen
(chcieć)
müssen
(musieć)
sollen
(mieć powinność)
dürfen
(mieć pozwolenie)
mögen
(lubić/ chcieć)
ich kann will muss soll darf mag / möchte
du kannst willst musst sollst darfst magst / möchtest
er/sie/es kann will muss soll darf mag / möchte
wir können wollen müssen sollen dürfen mögen / möchten
ihr könnt wollt müsst sollt dürft mögt / möchtet
sie/Sie können wollen müssen sollen dürfen mögen/ möchten

Ich kann gut Deutsch sprechen. (Umiem mówić dobrze po niemiecku.)

Willst du mich heute besuchen? (Chcesz mnie dziś odwiedzić?)

Er muss viel lernen. (On musi się dużo uczyć.)

Sollen wir jetzt aufräumen? (Czy powinniśmy teraz posprzątać?)

Hier darf man nicht rauchen. (Tutaj nie wolno palić.)

Er mag sie nicht. (On jej nie lubi.)

Ich möchte nach Berlin fahren. (Chciałabym pojechać do Berlina.)

Czas przeszły (Imperfekt) – odmiana


können
(umieć)
wollen
(chcieć)
müssen
(musieć)
sollen
(mieć powinność)
dürfen
(mieć pozwolenie)
mögen
(lubić/ chcieć)
ich konnte wollte musste sollte durfte mochte
du konntest wolltest musstest solltest durftest mochtest
er/sie/es konnte wollte musste sollte durfte mochte
wir konnten wollten mussten sollten durften mochten
ihr konntet wolltet musstet solltet durftet mochtet
sie/Sie konnten wollten mussten sollten durften mochten

Sie konnte mich nicht besuchen. (Ona nie mogła mnie odwiedzić.)

Ich wollte gestern ins Kino gehen. (Chciałam iść wczoraj do kina.)

Musstet ihr lange warten. (Musieliście długo czekać?)

Sie sollte zu Hause bleiben. (Ona powinna była zostać w domu.

Peter durfte noch nicht Auto fahren. (Piotr nie miał pozwolenia na prowadzenie auta.)

Der Schüler mochte seinen Sportlehrer. (Uczeń lubił swojego nauczyciela WF-u.)

Czas przeszły czasowników modalnych (Perfekt)


Jeśli czasownik modalny jest jedynym czasownikiem w zdaniu, to tworzy on wówczas czas Perfekt z czasownikiem posiłkowym „haben” i formą Partizip Perfekt danego czasownika modalnego.

Peter mag sie nicht. -> Peter hat sie nicht gemocht. (Piotr jej nie lubił.)

Jeśli oprócz czasownika modalnego występuje w zdaniu drugi czasownik, to oba czasowniki stoją na końcu zdania w formie bezokolicznika. Odmianie podlega tylko czasownik posiłkowy haben.

Ich will heute zu Mittag Spaghetti essen. -> Ich habe heute zu Mittag Spaghetti essen wollen. (Chciałem zjeść dziś na obiad spaghetti.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl