TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Czas teraźniejszy – Präsens


Czas teraźniejszy wyraża czynność trwającą, jakiś aktualny stan rzeczy. W języku niemieckim służy on również do wyrażania przyszłości. Zdanie w czasie teraźniejszym składa się z odmienionej formy czasownika, który stoi na drugim miejscu w zdaniu oraz pozostałych dopełnień.

Odmiana regularna czasownika w czasie teraźniejszym:


Czasownik gehen - iść


ich gehe -e
du gehst -st
er/ sie/ es geht -t
wir gehen -en
ihr geht -t
sie/Sie gehen -en

Am Montag schreibe ich eine Prüfung in Ökonomie.
(W poniedziałek piszę egzamin z ekonomii.)

Warum hast du keine Zeit für mich?
(Dlaczego nie masz dla mnie czasu?)

Duża grupa czasowników odmienia się w czasie teraźniejszym nieregularnie. Wzory odmian i przykłady tych czasowników znajdziecie w rozdziale o czasownikach nieregularnych.

Czasownik sein – być


ich bin
du bist
er/sie/es ist

wir sind
ihr seid
sie/Sie sind

Czasownik sein (być) jest niezaprzeczalnie czasownikiem podstawowym. Jest on jednym z trzech czasowników posiłkowych (obok haben i werden) i odmienia się nieregularnie. Zapamiętanie jego odmiany jest podstawą – początkiem nauki niemieckiego. Umożliwia, już na samym początku edukacji, zbudowanie wielu przydatnych zdań, np.:

Ich bin Polin. (Jestem Polką.)

Du bist aus Paris. (Ty jesteś z Paryża.)

Richard ist müde. (Ryszard jest zmęczony.)

Anton und Peter sind fleißig. (Antoni i Piotr są pracowici.)

Er ist 20 Jahre alt. (On ma 20 lat.)

Wo ist das Buch? (Gdzie jest książka?)

Za pomocą czasownika „sein” będziemy tworzyć czasy przeszłe Perfekt i Plusquamperfekt, ale także stronę bierną.

Czasownik haben – mieć


ich habe
du hast
er/sie/es hat

wir haben
ihr habt
sie/Sie haben

Czasownik haben (mieć) jest drugim czasownikiem podstawowym. Jego odmianę należy zapamiętać na samym początku nauki języka niemieckiego.

W toku nauki będzie on przydatny nie tylko do tworzenia czasu przeszłego Perfekt i Plusquamperfekt, ale również do tworzenia strony biernej.

Poprawnie odmieniając ten czasownik, już na początku nauki języka niemieckiego (podobnie jak z czasownikiem sein), można zbudować wiele zdań:

Ich habe zwei Kulis. (Mam dwa długopisy.)

Du hast 200 Euro. (Ty masz 200 Euro.)

Er hat keinen Bruder. (On nie ma brata.)

Wir haben Angst. (My mamy stracha. -> My się boimy.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl