TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt


Czas przeszły prosty Imperfekt, inaczej zwany też Präteritum, jest jednym z trzech czasów przeszłych w języku niemieckim.

Użyjemy tego czasu, jeśli chcemy coś opowiedzieć, zrelacjonować lub opisać wydarzenia z przeszłości.

Ich war gestern vier Stunden in der Arbeit. (Byłam/byłem wczoraj w pracy 4 godziny.)

Du hattest keine Zeit für mich. (Ty nie miałeś/miałaś czasu dla mnie.)

Er fragte nach dem Weg. (On zapytał o drogę.)

Der Unterricht begann um 9 Uhr. (Lekcja rozpoczęła się o 9.)

Wir luden viele Gäste zum Geburtstag ein. (Zaprosiliśmy wielu gości na urodziny.)

Ihr spracht mit ihm eine Stunde. (Rozmawialiście z nim godzinę.)

Ich schlief gestern sehr gut. (Spałam wczoraj bardzo dobrze.)

Sie gingen ins Kino mit Anna. (Oni poszli do kina z Anną.)

Zasada tworzenia form czasu przeszłego Imperfekt (Präteritum):


Czasowniki „sein” „haben” „werden”


sein (być)  haben (mieć) werden (stawać się)
     
ich war ich hatte ich wurde
du warst du hattest du wurdest
er /sie / es war er / sie / es hatte er / sie / es wurde
     
wir waren wir hatten wir wurden
ihr wart ihr hattet ihr wurdet
sie / Sie waren sie / Sie hatten sie / Sie wurden

Czasowniki regularne


Do tematu bezokolicznika dodajemy końcówkę „-te“. Powstała forma to forma 1. i 3. osoby liczby pojedynczej.

machen (robić) -> ich mach + te = ich machte
sagen (mówić) -> er sag + te = er sagte

Do pozostałych form dodajemy końcówki osobowe.

fragen (pytać)

ich fragte
du fragtest
er/sie/es fragte

wir fragten
ihr fragtet
sie/Sie fragten

aufräumen (sprzątać)
Ich räumte mein Zimmer auf. (Sprzątałam/posprzątałam pokój.)

bestellen (zamawiać)
Er bestellte dieses Buch. (On zamówił tę książkę.)

danken (dziękować)
Wir dankten für dieses Gespräch. (Podziękowaliśmy/ dziękowaliśmy za tę rozmowę.)

einkaufen (kupować)
Wer kaufte bei euch ein? (Kto u was zrobił zakupy?)

hören (słuchać)
Ich hörte die Musik. (Słyszałam muzykę./ Słuchałam muzyki.)

gratulieren (gratulować)
Wir gratulierten ihr zum Geburtstag. ( Składaliśmy jej z okazji urodzin.)

leben (żyć)
Sie lebte in Berlin. (Ona mieszkała w Berlinie.)

lernen (uczyć się)
Karin lernte Tennis spielen. (Karina uczyła się grać w tenisa.)

machen (robić)
Wir machten einen Ausflug. (Zrobiliśmy wycieczkę.)

suchen (szukać)
Ich suchte meinen Kuli.(Szukałam mojego długopisu.)

wohnen (mieszkać)
Wo wohntet ihr? (Gdzie mieszkaliście?)


Czasowniki z tematem kończącym się na –d, -t lub grupę samogłoskową kończącą się głoską –m, -n otrzymują przed przyrostkiem samogłoskę –e.

arbeiten (pracować)

ich arbeitete
du arbeitetest
er/sie/es arbeitete

wir arbeiteten
ihr arbeitetet
sie/Sie arbeiteten

enden (kończyć, konczyć się)
Der Unterricht endete um 15 Uhr. (Lekcja skończyła się o 15.)

kosten (kosztować)
Das kostete 20 Euro. (To kosztowało 20 Euro.)

rechnen (liczyć)
Sie rechnete alles im Kopf. (Ona liczyła wszystko w głowie/w pamięci.)

warten (czekać)
Wartetet ihr gestern lange auf ihn? (Czekaliście wczoraj długo na niego?)


Czasowniki odmiany nieregularnej czasu Imperfekt


Formy czasowników nieregularnych czasu Imperfekt trzeba uczyć się na pamięć.

gehen helfen schreiben bringen
       
ich ging ich half ich schrieb ich brachte
du gingst du halfst du schriebst du brachtest
er /sie / es ging er / sie / es half er / sie / es schrieb er / sie / es brachte
       
wir gingen wir halfen wir schrieben wir brachten
ihr gingt ihr halft ihr schriebt ihr brachtet
sie / Sie gingen sie / Sie hatten sie / Sie schrieben sie / Sie brachten


Ich ging mit Ute ins Kino. (Poszedłem z Ute do kina.)
Thomas schrieb an seine Elern einen Brief. (Tomasz pisał list do swoich rodziców.)

Czasowniki modalne w Imperfekt


Czasowniki modalne odmieniają się według zasad odmiany czasowników nieregularnych. Pamiętajmy, aby nie dodawać końcówki osobowej dla 3 osoby liczby pojedynczej!
Odmiana czasowników modalnych w Imperfekcie wygląda następująco:

  können wollen müssen sollen dürfen mögen
             
ich konnte wollte musste sollte durfte mochte
du konntest wolltest musstest solltest durftest mochtest
er /sie / es konnte wollte musste sollte durfte mochte
             
wir konnten wollten mussten sollten durften mochten
ihr wolltet wolltet musstet solltet durftet mochtet
sie / Sie konnten wollten mussten sollten durften mochten

Eva und Jan mussten am Wochenende ihre Eltern besuchen. (Ewa i Jan musieli w weekend odwiedzić swoich rodziców.)
Es regnete und wir konnten nicht draußen gehen. (Padało i nie mogliśmy wyjść na dwór.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl